آدرس: میبد، خیابان شهید رجایی ، ک شهید محمد رضا زارع

محل کارگاه زیلو نگاره میبد: میبد امامزاده خدیجه خاتون مهرجرد، جنب رستوران سنتی گلشن

کد پستی: 8961716164

جهت پاسخ گویی به سوالات پیرامون زیلو با شماره ی موبایل 09226652375 تماس بگیرید.

تلفن ثابت: 32334938

 

اطلاعات درباره ما

برای سوالات خود با ما تماس بگیرید